Oferta

Firma ADROM poleca:

Analizę dokumentacji przetargowej (Instrukcja dla Oferentów, wzór Umowy, Warunki Kontraktu itp.)pod kątem zgodności z prawem, spójności zapisów, zasadności wymogów w stosunku do oferenta itd.


- na potrzeby Zamawiających (uniknięcie błędów w publikowanych dokumentach)

- dla Oferentów (identyfikacja i ograniczenie ryzyk).

Roszczenia w Kontraktach Budowlanych:

- rozpatrywanie roszczeń - pomoc dla Inżynierów Kontraktów,

- analiza zasadności i możliwości dochodzenia roszczeń przez Strony,

- przygotowanie dokumentacji na potrzeby roszczeń - opinie, analiza dokumentacji kontraktowej itp.

Pomoc dla Inżyniera Kontraktu:

- przygotowanie wzorów dokumentów kontraktowych,

- pomoc w rozliczaniu kontraktów,

- analiza prawidłowości zarządzania kontraktem przez Inżyniera,

- analiza możliwości wprowadzenia zmian w kontraktach, uzasadnianie zmian, wycena zmian.

Rozjemstwo w sporach

- pełnienie funkcji rozjemcy - niezależnego i bezstronnego specjalisty,

- pomoc w przygotowaniu wniosków do komisji rozjemczej,

- udział w rozjemstwie, jako przedstawiciel (pełnomocnik) Strony.

Arbitraż

- pełnienie funkcji arbitra,

- pomoc w przygotowaniu dokumentów w postępowaniu arbitrażowym (pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe itp.),

- udział w arbitrażu, jako przedstawiciel (pełnomocnik) Strony,

- opinie na potrzeby postępowania arbitrażowego (jako biegły).

Szkolenia FIDIC:

- szkolenia ogólne z Warunków Kontraktowych FIDIC,

- rola Inżyniera w kontraktach opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC,

- FIDIC, a prawo polskie (Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych),

- rozstrzyganie sporów w kontraktach realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC,

- inne - na indywidualne zamówienie.

Inne usługi związane z zarządzaniem inwestycjami budowlanymi


Cennik?

Wszystkie usługi wyceniane są indywidualnie po ustaleniu zakresu zamawianych usług.

Stawką wyjściową do wyceny jest stawka, jaką SIDIR zaleca dla Członka 1-osobowej Komisji Rozjemczej. Obecnie wynosi ona 3 000,00 PLN (+ należny podatek VAT) za dzień pracy.